Actuacions Pro Bono en defensa dels drets dels animals

Els professionals integrats en SERVEIS JURÍDICS NORAGAR, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible, tenen com a objectiu treballar dins de les seves especialitats professionals, i en la seva vessant personal i humana, millorant la qualitat de vida del conjunt de la societat.

En l’actualitat, els animals formen part de la societat , cada vegada amb major mesura , afavorint la convivència i les relacions socials. No obstant això, persisteixen actituds i actes que fora de qualsevol justificació , causen sofriment i maltractament als animals. Els professionals de SERVEIS JURÍDICS NORAGAR , volen dedicar els seus serveis amb el caràcter de ” pro bono ” a l’assessorament de les associacions, protectores i particulars en les seves denúncies davant de situacions d’abandonament o maltractament, amb independència del seu tràmit administratiu o penal.

Per això, SERVEIS JURÍDICS NORAGAR ofereix la seva col·laboració per servir d’ajuda a totes aquelles persones que vulguin denunciar una situació de maltractament o abandonament dels animals, en la tramitació de les corresponents denúncies i el seu seguiment . Les actuacions dels professionals de GRUP JURIDIC NORAGAR tindran com a objectiu l’assessorament pel que fa a la presentació i tramitació tant de les denúncies de caràcter administratiu, davant les autoritats administratives estatals de cada comunitat autònoma o municipi, encarregades de vetllar pel compliment de les normes en defensa dels animals , com en els processos penals , assessorant en la presentació i tramitació de les denúncies penals, amb l’objectiu de perseguir els delictes contra el maltractament i abandonament dels animals.

En els mateixos termes, SERVEIS JURÍDICS NORAGAR ofereix el seu assessorament i col·laboració en qualssevol situació que es precisi el coneixement de les normals legals sobre accés i tractament dels animals a llocs públics, transport ,establiments , etc … , amb la revisió de la normativa aplicable.

A més de per mitjà de les associacions i protectores amb les quals s’ha consolidat la col·laboració en els termes desenvolupats pel que fa a la responsabilitat Social d’Empresa, (RSA) qualsevol persona, pot contactar amb SERVEIS JURÍDICS NORAGAR , utilitzant el formulari de contacte, o amb la direcció i telèfon, sol·licitant el seu assessorament, tal com s’ha desenvolupat

Denúncies Administratives y Penals de Maltracte Animal:

http://yodenuncio.pacma.es/

Legislació, Jurisprudència y Notícies sobre el Dret dels Animals:

http://www.iurisanimal.com/
http://www.derechoanimal.info/

CONSULTANS SENSE CAP COMPROMÍS