ESPECIALITATS

Des de SERVEIS JURÍDICS NORAGAR oferim assessorament i defensa en tot tipus d’assumptes, amb honoraris ajustats al client.

A més comptem amb un departament dirigit a la població de parla russa amb advocats natius.

SERVEIS

FAMILIA

Processos de separació, divorci, nul·litat, mesures econòmiques (aliments, pensions compensatòries i compensacions per raó del treball) i les seves modificacions, de custòdia, pàtria potestat, etc.

HERÈNCIES

Assessorament en la previsió de successió testamentària, seguiment de procediments de declaració de hereus, ab intestat, etc.

LABORAL

Oferim assessorament i defensa als nostres clientes, treballadors o empreses, en tot tipus de procediments d’acomiadaments, EROs, sancions e inspeccions laborals.

MERCANTIL I EMPRESA

Assessorament i gestió en la constitució de societats, ampliacions i reduccions de capital, fusions, escissions, liquidacions, cessament i nomenament d’administradors, apoderaments i tot tipus de gestions societàries, com la convocatòria de juntes i consells, inclosa l’administració mercantil de grups de societats, societats patrimonials, holdings i reestructuracions societàries.

CIVIL I PROCESSAL

Comptem amb àmplia experiència en tot tipus d’assumptes civils, com les compravendes immobiliàries; permutes; lloguers; comunitats de propietaris; contractes diversos, tant a la seva fase de negociació i execució com a les reclamacions judicials i extrajudicials, per quantitat, reclamacions de danys i prejudicis, procediments hipotecaris, nul·litat de préstecs hipotecaris, clàusules terra-sostre, etc.

PROPIETAT INTELECTUAL

La nostra àmplia experiència al camp de la Propietat Intel·lectual, tant en representació d’empreses com d’autors, ens permet oferir-li un assessorament integral en la negociació i redacció de tot tipus de contractes d’encàrrec d’obres, d’edició, distribució, etc., així com exercitar les accions judicials i extrajudicials que assegurin el compliment i reclamació d’aquests contractes i drets.

ESTRANGERIA

Assessorament en la tramitació de permisos de residència, per treball, estudis, reagrupació familiar o arrelament. Tramitació de renovacions, incidències, invitacions a estrangers, visats, etc.

CONSUMIDORS I USUARIS

Defensa i reclamació en matèries relatives a consumidors i usuaris, tant a nivell administratiu (organismes de consum), con civil, reclamacions.

DRETS DELS ANIMALS

Assessorament i actuació en els àmbits Penal i Administratiu, en la protecció del Dret dels Animals, contra el seu maltractament i el seu abandó . Exercici amb el caràcter de ” Pro Bono”, per a Associacions Animalistes, Protectores i Particulars.

¿HO TENS CLAR?

SIGUI QUIN SIGUI EL TEU PROBLEMA T’HO SOL·LUCIONEM